Motlle d'impressió 3D per termoconformat

Motlle de termoconformat fet amb l’impressora 3D Ultimaker 2 Extend+